25 januari 2016

Aanvraag

Sinds 1 januari 2015 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de aanvraag en de tarieven van het ontvangen van thuiszorg. De persoonlijke zorg en verpleging bijvoorbeeld vallen tegenwoordig onder de ZvW (zorgverzekeringswet) en de zorg in een instelling valt onder de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Welke zorg u ook nodig heeft, Oranjestad helpt u graag bij het vinden van de geschikte oplossing.
Voor het aanvragen van thuiszorg is er geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) meer nodig. Advies en goedkeuring en een goed onderbouwd zorgleefplan van de wijkverpleegkundige is voldoende om aanspraak te maken op deze vorm van zorg.

Na het verwerken of afhandelen van uw gegevens in het aanmeldformulier of telefonische aanmelding, plannen wij een afspraak bij uw thuis met de verpleegkundige om vast te stellen welke zorg u nodig heeft en op welke zorg u recht heeft. Dit noemen wij de indicatiestelling. Indien gewenst kan de zorg met directe ingang gestart worden na het indicatiestelling gesprek.
De hulp van de mantelzorgers en of familieleden worden tevens geïnventariseerd. Wij zorgen ervoor dat u zelfstandig kunt wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. De afspraken die tijdens het intake gesprek worden gemaakt, leggen wij vast in een individueel zorg- en leef plan.

De zorg wordt verleent aan de hand van het zorg- en leef plan. Het zorg en leef plan beschrijft al de benodigde informatie die een zorgverlener nodig heeft om de kwalitatieve zorg te kunnen leveren die volgens richtlijnen gegeven en gecontinueerd wordt.
Wij zorgen voor de verwerking van de zorgvraag en brengen de geleverde uren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. U hoeft hier verder niets voor te doen. Dit is Zorg In Natura (ZIN)

Behoefte aan zorg in zorginstelling

Wanneer u de voorkeur geeft aan zorg met verblijf te ontvangen heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor de kortdurende zorg (vanuit de ZvW) betaalt u géén inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage meer. Deze wordt wel bij de geïndiceerde zorg vanuit de Wlz berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Particuliere zorg inkopen

Mocht u geen aanspraak maken op zorg vergoed vanuit ZvW of wilt u meer zorg dan de verzekering vergoed? Dan is er de mogelijkheid om particuliere zorg in te kopen. Aan de kwaliteit van de zorgverlening verandert uiteraard niets.